PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO – KRUSZYN

Inwestor: Prywatny

Lokalizacja: Kruszyn, gm.Sicienko

Data opracowania: 2015

Zakres: projekt budowlano-wykonawczy

Główny projektant: arch. Elżbieta Andrzejewska

Wizualizacja: Wojciech Andrzejewski

12Możliwość komentowania została wyłączona.