KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY  W KOSZALINIE

Inwestor: Urząd Miasta w Koszalinie

Lokalizacja: Koszalin, ul.Dolina Dzierżęcinki

Data opracowania: 2009

Zakres: projekt budowlany + wykonawczy

Główny projektant: arch. Elżbieta Andrzejewska, arch. Halina Ryl.

pl1

pl2

pl3Możliwość komentowania została wyłączona.